آی سی 555

31 01 2011

 دارای حدود 100 مدار که با آی سی 555 کار می کنند.

دانلود کتاب 50 – 555 Circuits 

 

Advertisements
آز معماری کامپیوتر

11 03 2010

مجموعه نسبتا کاملی از گزارش ها و برنامه های آزمایشگاه معماری کامپیوتراست

برای 8051 برنامه نویسی هم به زبان اسمبلی می باشد

تا این حد می توانم شما را امیدوار کنم که در این مجموعه تا حدودی شما را از سرچ در فرم ها باز می دارد

البته بهتر است خودتان بنویسید و از این به عنوان راهنما استفاده کنید

در ضمن برنامه ها تا حدود 90 در صد درست هستند

دانلود