تحلیل و بررسی سیستم های برق اضطراری مخابرات

3 09 2007
این آموزش شامل موضوعات زیر است:

راکهای کم ظرفیت مدل DR-6161

معرفی دستگاه

اجزای راک

تابلوی برق صنعتی

MCU

نصب وراه اندازی

معرفی منوهای واحد کنترل کننده ی مرکزی

تست فانکشنال راک

خطاهای راک

اشکالات متداول وطریقه ی زفع در محل

مشخصات منیع تغزیه سوئیچ مد DR-6161

یکسو کننده SD 232K

اجزا دستگاه

پانل جلو

پانل پشت

کارت های داخلی

عملکرد دستگاه

حالت نرمال

خطاها

مشخصات فنی

باتری سیلد ساکن

dllقسمت اول

dllقسمت دوم

dllقسمت سوم

dllقسمت چهارم

لینک منبع

Advertisements