آی سی 555

31 01 2011

 دارای حدود 100 مدار که با آی سی 555 کار می کنند.

دانلود کتاب 50 – 555 Circuits 

 

Advertisements
200 مدار با ترانزیستور

31 01 2011

200 مدار با ترانزیستور , که لیست این مدارها را در پایین برای شما قرار دادم

 دانلود بخش اول

 دانلود بخش دوم

0- 100 :


 

Ammeter 0-1A


 


 

 Automatic Garden Light
Automatic Light
Battery Monitor MkI

 

 Battery Monitor MkII
Bench Power Supply
Bike Turning Signal
 Beacon (Warning Beacon 12v)
Beeper Bug
Book Light
Boom Gate Lights
Boxes
Buck Converter for LEDs 48mA
Buck Converter for LEDs 170mA
 Buck Converter for LEDs 210mA
Cable Tracer
Camera Activator
 Circuit Symbols Complete list of Symbols
Clock – Make Time Fly
Clap Switch
 Colour Code for Resistors – all resistors
Colpitts Oscillator 
Constant Current
Constant Current Source
 Continuity Tester
 Dancing Flower
Dark Detector with beep Alarm
Decaying Flasher
 Door-Knob Alarm
 Dynamic Microphone Amplifier
 Electronic Drums
 Fading LED
 Flasher (simple)
 Flashing Beacon (12v Warning Beacon)
 Flashing LED – and see 3 more in this list
Fog Horn
FRED Photopopper
 Gold Detector
 Guitar Fuzz
 Hartley Oscillator
Hex Bug
Power Supplies – Adjustable 78xx series
 Power Supplies – Adjustable from 0v
PWM Controller
Quiz Timer
Railway time
 Random Blinking LEDs
 Resistor Colour Code
Resistor Colour Code
 Resistor Colour Code – 4, 5 and 6 Bands
 Reversing a Motor
Robo Roller
 Robot Robot Man – Multivibrator
 Schmitt Trigger
 SCR with Transistors
 Second Simplest Circuit
 Sequencer
Shake Tic Tac LED Torch
Signal by-pass
 Signal Injector
Simple Flasher
Simple Logic Probe
Simple Touch-ON Touch-OFF
Switch
 Siren
 Siren
Soft Start power supply
Solar Engine
Solar Engine Type-3
 Solar Photovore
Sound to Light
 Sound Triggered LED
Speaker Transformer
Spy Amplifier
 Strength Tester
 Sun Eater-1
 Sun Eater-1A
Super Ear
Ticking Bomb
Touch-ON Touch-OFF Switch
Touch Switch
Tracking Transmitter

 

101 – 200:

 

 

Adjustable High Current Power Supply 
 Alarm Using 4 buttons
 Audio Amplifier (mini)
 Battery Monitor MkI
Battery Monitor MkII
Bike Turning Signal
 Beacon(Warning Beacon 12v)
Blocking Oscillator
Book Light
Buck Regulator 12v to 5v
 Camera Activator
Capacitor Discharge Unit MkII (CDU2) Trains
 Car Detector (loop Detector)
 Charger – NiCd
 Circuit Symbols
 Complete list of Symbols
 Clap Switch Code Lock Colour Code for Resistors – all resistors
 Constant Current
 Crystal Tester
 Dark Detector with beep Alarm
 Decaying Flasher
 Driving a LED
 Fading LED
 Flasher (simple)
 Flashing Beacon (12v Warning Beacon)
 Hex Bug
 H-Bridge
 High Current Power Supply
 Increasing the output current
Inductively Coupled Power Supply
Intercom
 Latching A Push Button
 Latching Relay
 LED Detects light
LEDs Show Relay State
 Limit Switches
 Low fuel Indicator
 Low Voltage cut-out
Low Voltage Flasher
Mains Night Light
Make any resistor value
 Make any capacitor value
Model Railway time
 NiCd Charger
 Phase-Shift Oscillator – good design Phone Bug
 Phone Tape-3
Powering a LED
 Power ON
Power Supplies – Fixed
Power Supplies – Adjustable LMxx series
Power Supplies – Adjustable 78xx series
 Power Supplies – Adjustable from 0v
Power Supply – Inductively Coupled
 PWM Controller
Quiz Timer
Railway time
Random Blinking LEDs
Resistor Colour Code
Resistor Colour Code – 4, 5 and 6 Bands
Reversing a Motor & 2 & 3
Sequencer
Shake Tic Tac LED Torch
Simple Flasher
Simple Touch-ON Touch-OFF Switch
 Siren
Soft Start power supply
Telephone Bug
Touch-ON Touch-OFF Switch
 Tracking Transmitter
Track Polarity – model railway
Train Detectors
Transformerless Power Supply
 Vehicle Detector loop Detector
Voltage Doubler Voltage Multipliers
Wailing Siren
 Xtal Tester
 1-watt LED
1.5 watt LED
3-Phase Generator
 5v from old cells – circuit 1
 5v from old cells – ci

 Beeper Bug  


انواع نوسان ساز های سینوسی

13 03 2010

این مقاله یک شرح مختصر ولی کلی از انواع نوسان ساز های سینوسی است:

نوسان ساز های فید بک مثبت

نوسان ساز هارتلی

نو سان ساز کلپیتس

نوسان ساز راینارتز

نوسان ساز کنترل شده کریستالی

نوسان سازهای مقاومت منفی

دیود تونل

نوسان ساز پوش_ پول

دانلود

چگونه با استفاده از کامپیوتر یک اسیلوسکوپ بسازیم؟

3 09 2007

در واقع ما در این آموزش قصد داریم با استفاده از کارت صدای کامپیوتر و یک نرم افزار پردازش صوت به جای یک سیگنال صوتی, سیگنال مورد نظرمان را روی ورودی کارت صوت اعمال کنیم و شکل موج آن را با یک نرم افزار پردازش صوت مثل cool edit مشاهده نمائیم.

در این آموزش علاوه بر یاددهی این پروژهوطریقه ی کار با نرم افزار cool edit نیز آورده شده است

dllچگونه با استفاده از کامپیوتر یک اسیلوسکوپ بسازیم؟

پروژه کنترل نوری

29 08 2007

قطعات مورد نیاز

1-آیسی LM239
2-مقاومت 470 اهم دو عدد
3-مقاومت 10 کیلو اهم دو عدد
4-LED دو عدد-رنگ این دو LED متفاوت باشد.
5-مقاومت متغییر(پتانسیومتر) 10 کیلو اهم دو عدد
6-برد بورد
7-مقاومت 22 کیلو اهم یک عدد
8-خازن 0.1UF
9-منبع تغذیه 5 ولت
10-ترانزیستور نوری(Photo Transistore) یک عدد

توضیحات پروژه

در این پروژه LED قرمز هنگامیکه با چیزی مانند دست خود مانع از رسیدن نور مثل نور لامپ مهتابی به ترانزیستور نوری شوید روشن می شود و هنگامیکه دست خود را بر می دارید.LED سبز رنگ روشن می شود.و LED قرمز خاموش می شود. در واقع در هر حالت یک LED روشن می شود.نور LEDها و اینکه در هر لحظه چه LED ای روشن شود.توسط پتانسیومترها تعیین می شود.حتی شما می توانید پتانسیومترها را به گونه ای تنظیم کنید.که درلحظه وجود منبع نوری هر دو LED روشن شوند و در لحظه عدم وجود منبع نوری هر دو LED خاموش شوند.در ضمن Photo transistor ها فوق العاده سریع و حساس هستند.شما می بایست با منفی کردن پایه های 4،5،6و7 و ضعیت خروجی های 1و2 را معین کنید تا از تاثیر نویز بر مدار خود جلوگیری کنید

IC1

این آیسی یک مقایسه کننده ولتاژ است.هر جفت ولتاژ مختلف را با هم مقایسه می کند.
و نتایج را به صورت خروجی در پایه های 1-2-13-14 ایجاد می کند.در این پروژه ورودی مقایسه کننده ولتاژ در پایه های 8و9و10و11 ومقایسه از طریق کم وزیاد کردن پتانسیومترها ایجاد می شود نتایج در پایه های 14 و 13 ایجاد می شود.پایه 3 آیسی به مثبت ولتاژ و پایه 12 به منفی ولتاژ وصل می شود.امیتر ترانزیستور با مقاومت 22K به زمین متصل می شود.کلکتور به صورت مستقیم به مثبت 5 ولت وصل می شود.وبیس این ترانزیستور به جایی وصل نمی شود.وتنها از طریق نور فعال می شود.بجای این آیسی در این پروژه می توانید از آیسی های زیر استفاده کنید.

MC3303 ,LM339 LM2901
ic.gif

R5,R6,R3,R4

مقاومتهای R5,R6 جهت محافظت پایه های خروجی 1و2 از اتصال کوتاهی می باشد که با تغییر پتانسیومترها ایجاد می کنید.مقاومتهای R3,R4 جهت محدود کردن جریان عبوری از LED ها می باشند.

R1,R2

پتانسیومترهای R1,R2 جهت تعغییر ولتاژ در ورودیهای پایه 10و9 آیسی می باشند.یک پایه این پتانسیومترها به مثبت 5 ولت و پایه دیگر به منفی ولتاژ وصل می شوند.پایه وسط این پتانسیومترها به ورودی های 9و10 آیسی وصل می شود.

U1

ترانزیستور نوری (Photo transistore)یکی از انواع ترانزیستور است.که با تابش نور به سر آن از سمت بالا، بیس آن تحریک می شود.و ولتاژ را بر روی پایه های آیسی ایجاد می کند.واین ولتاژ همانطور که مشاهده می کنید به پایه های ورودی 8و11 به صورت مشترک داده می شود.ورودی های دیگر 9و11 نیز از طریق پتانسیومتر های R1,R2 ولتاژ ورودیشان تغییر می کند.روش دیگر کنترل LED ها بدون استفاده از پتانسیومتر نحوه ولتاژ دار کردن ورودی های 8و9و10و11 است .ورودی 8و10 ورودی منفی -ورودی11و9 ورودی مثبت است.اگر به شکل این پروژه نگاه کنید.متوجه می شوید ورودی 8و11 از طریق PHOTO TRANSISTORE تحریک می شوند.یکی ورودی مثبت ودیگری ورودی منفی است پایه های 9و.1 از طریق پتانسیومتر تحریک می شوند باز یکی مثبت و دیگری منفی است .حال اگر فتو ترانزیستور را به ورودی های مثبت و پتا نسیومتر ها را به ورودی های منفی بدهید .هر دو LED با هم روشن خاموش می شوند.
قسمت تغذیه مدار را نیز در نقشه ملاحظه کنید.در این قسمت از رگولاتور 7805 استفاده شده است.ولتاژ ورودی این رگولاتور برای اینکه ولتاژ 5 را در خروجی ایجاد کند.بایست 2 تا 2.5 ولت بیشتر از خروجی باشد.اگر از 4 تا باطری 1.5 ولت استفاده کنید.برایند این 4 باطری 6 ولت می شود.که در اینصورت نمی توانید از این رگولاتور استفاده کنید .در این حالت بایست از رگولاتور LM324 استفاده کنید.،این رگولاتور ولتاژهای ورودی با اختلاف تا ولت را در خروجی اجاد می کند.بنابراین اگر شما با 4 تا باطری 1.5 ولت که 6 ولت می شود به ورودی این رگولاتور وصل کنید در خروجی تقریبا 6 ولت را خواهی داشت.

نقشه مدار برای بزرگ شدن کلیک کنید

naghshe-madar.gif

نمایش نحوه عملکرد مدار

برای مشاهده نحوه کار مدار اینجا را کلیک کنید.

مدار هشدار دهنده گاز شهری

29 08 2007

مدار هشدار دهنده گاز شهری

مهندسی و فن‌آوری <!– –>(cached)

در زیر با یک مدار در زمینه سنسور هشدار دهنده گاز آشنا می شوید.

قطعات مورد نیاز

 1. 1 عدد سنسور TGS-813
 2. 1 عدد آیسی CA3130 یا آیسی CA3140
 3. 1 عدد پتانسیومتر 10 کیلو اهم
 4. 1 عدد پتانسیومتر 5 کیلو اهم
 5. برد بورد
 6. سیم تلفنی
 7. 1 عدد کلید PUSH-BOTTOM
 8. 1 عدد دیود 1N4148
 9. 1 عدد خازن 100 نانو فاراد
 10. 1 عدد ترانزیستور BC107
 11. 1 عدد مقاومت 10 کیلو اهم
 12. 1 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم
 13. 1 عدد مقاومت 1 کیلو اهم
 14. 2 عدد مقاومت 1 کیلو اهم
 15. 1 عدد مقاومت 220 اهم
 16. 1 عدد LED

نقشه مدار

اگر بخواهید مدار خود را بر روی برد بورد پیاده سازی کنید.متوجه خواهید شد که پایه های این سنسور از سوراخ های موجود در برد بورد خیلی بزرگتر است.این سنسور 6 پایه دارد.6 عدد تکه سیم مسی را که هر کدام در حدود 1 تا 2 سانتی متر هستند به این پا یه ها لحیم کنید.برای بهتر لحیم شدن این سیم های مسی به پای های سنسور از روغن لحیم استفاده کنید.
پس از مرحله لحیم کردن، این سنسور را به گونه ای بر روی برد بورد قرار دهید که این پایه ها با یکدیگر ارتباط پیدا نکند.
برای پیدا کرد شماره پایه ها ی سنسور وارد قسمت سنسور گاز در انتهای همین صفحه بشوید.

مطابق نقشه پایه های 1و3 را به یکدیگر وصل کنید.ار این اتصال به مثبت 5 ولت از منبع تغذیه وصل کنید.پایه 5 از این سنسور را زمین کنید.،و پایه 2 را به مثبت 5 ولت از منبع تغذیعه متصل نمایید.

پایه های 4و6 این سنسور را به یکدیگر وصل کنید.از این اتصال مشترک به سر وسط پتانسیومتر 50 کیلو اهم متصل نمایید.یک سر کناری این پتانسیومتر را با یک مقاومت یک کیلو اهم به منفی یا زمین منبع تغذیه متصل نمایید.سر دیگر یان پتانسیومتر را با یک مقاومت 4.7 کیلو اهم به پایه 3 آیسی CA3130 یا CA3140 که ورودی مثبت است.،متصل نمایید.آیسی CA3130 شود.این آیسی حاوی آپ امپ جهت مقایسه ولتاژ های ورودی است.

حال سر وسط پتانسیو متر 10 کیلو اهم را همانطور که در نقشه نیز مشخص است.،به ورودی منفی آیسی CA3130 که پایه 2 آیسی است.،متصل نمایید.یکی از پایه های کناری این پتانسیومتر را با یک مقاومت 2.2 کیلو اهم به زمین و پایه دیگر این پتانسیومتر را با یک مقاومت 2.2 کیلو اهم به مثبت 5 ولت متصل نمایید.

تغذیه زمین این آیسی را که پایه 4 است.،به زمین متصل کرده و تغذیه مثبت آنرا که پایه 7 می باشد را بر روی برد بورد یا بورد سوراخدار مسی به مثبت منبع تغذیه متصل نمایید.بین ورودی های مثبت و زمین این مدار یک عدد خازن 100 نانو فاراد قرار دهید.همانطور که می دانید.،در این خازنها جهت مهم نیست.

از پایه خروجی 6 با دیود 1N4148 به پایه 3 که ورودی مثبت می باشد.متصل نمایید.نحوه اتصال این دیود به گونه ای است که پایه مثبت یا آند آن در پایه 6 و پایه منفی یا کاتد آن در پایه 3 باشد.

از پایه خروجی با یک مقاومت 220 اهم به بیس ترانزیستور BC107 متصل نمایید.امیتر این ترانزیستور را زمین کنید.از کلکتور ترانزیستور به یک مقاومت 10 کیلو اهم به مثبت ولتاژ متصل کنید.از اشتراک کلکتور با این مقاومت با یک مقاومت 220 اهم به کاتد یا منفی LED متصل کنید.،و آند یا مثبت LED را به صورت مستقیم به ,ولتاژ‌5 ولت متصل نمایید.

نقشه مدار هشدار دهنده گاز شهری

تست مدار

جهت تست مدار از فندک استفاده کنید.البته فندک را روشن نکنید.،فقط گاز موجود در آن را بروی سنسور تست کنید.
در این مدار به محض سنس شدن گاز توسط سنسور ولتاژی که در پایه 3 ایجاد می شود.بیشتر از ولتاژی است.،که در پایه 2 ایجاد می شود.میزان این اختلاف ولتاژ‌و حساسیت مدار را می توانید با پتانسیو متر تنظیم کنید.
حتی شما می توانید میزان ماندگاری مدار را با پتانسیومترها تنظیم کنید.به طور مثال قسمت هشدار این مدار که در اینجا LED است.آیا پس از مدتی خاموش شود.یا اینکه شما به طور دستی این قسمت را غیر فعال کنید.برای غیر فعال کردن قسمت هشدار یا آلارم همانطور که در نقشه مشخص است.از یک عدد کلید PUSH-BOTTOM استفاده شده است.
یک سر این کلید در پایه 3 که ورودی مثبت است .،می باشد و سر دیگر آن در زمین است.
زمانیکه قسمت هشدار دهنده مدار را با تنظیم پتانسیومترها به گونه ای تنظیم کرده باشید.،که پس از سنس گاز توسط سنسور هیچگاه به صورت غیر دستی فعال نشود.در این حالت با فشار کلید push-bottom می توانید قسمت هشدار را غیر فعال کنید.
در اینجا برای سادگی و جلوگیری از مزاحمت برای دیگران از LED استفاده کردم.برای روشن شدن یک فن جهت کم کردن میزان گاز منتشر شده یا فعال شدن یک آژیر می توانید از ترکیب همین ترانزیستور و رله ای که آمپر مورد نظر شما را بدهد.، استفاده کنید.

تذکر

در هنگام کار با این سنسور،اگر منبع تغذیه را به آن متصل کنید.،متوجه گرمایی در سنسور می شوید.این به خاطر المنتی است.که بین پایه های 2و 5 وجود دارد.از بابت گرم شدن سنسور نگران نباشید.پایه های مربوط به سنسور را به طور صحیح و مطابق با نقشه ببندید.در بستن مدار دقت کنید و اطلاعات مربوط به سنسور را در انتهای این صفحه به دقت ملاحظه کنید تا در بستن پایه های سنسور دچار اشتباه نشو ید.
متاسفانه نمی توانید این مدار را با باطری تست کنید.تغذیه لازم جهت تست این مدار را یا بایستی از منبع تغذیه فراهم شود.، یا اینکه با استفاده از ترانس و دیود پل و خازن و رگولاتور 7805 این تغذیه را برای تست فراهم کنید.ترانسی که برای این مدار تهیه می کنید.جریانش بایست بین 500 تا 1000 میلی آمپر باشد.
در ضمن میتوانید.به جای تغذیه های بالا از 3 عدد باطری CFL 2300A یا باطری SONY 2300A استفاده کنید.

سنسور گاز

برای دریافت اطلاعات مربوط به سنسور گاز اینجا را کلیک کنید.به شکل واقعی این سنسور در شکل زیر توجه کنید.برای دیدن این اطلاعات می بایست فایل Acrobat reader در کامپیوترتان موجود باشد.

مدار ولتمتر دیجیتال DC

25 08 2007

در این مدار با ساخت یک ولتمتر دیجیتال dc آشنا می شوید.در این مدار حتی نوع پلاریته را می توانید.،تعیین کنید.

برای کسی که می خواهد.،الکترونیک بیاموزد.ولتمتر یک وسیله غیر قابل اجتناب است.

قطعات مورد نیاز

خازن 100 پیکو فاراد   یک عدد
1عدد خازن 10 نانو فاراد
1 عدد خازن 220 نانو فاراد
2 عدد خازن 100 نانو فاراد
1 عدد مقاومت 1.5 کیلو اهم
1 عدد مقاومت 12 کیلو اهم
1 عدد مقاومت 240 کیلو اهم
2 عدد مقاومت 1 مگا اهم
1 عدد مقاومت 100 کیلو اهم
1 عدد مقاومت 1.8 مگا اهم
1 عدد مقاومت 9.1 کیلو اهم
1 عدد مقاومت 470 کیلو اهم
1 عدد آی سی ICL7107
4 عدد 7egment آند مشترک
برد بورد
سیم تلفنی

نقشه مدار

پایه 1 این آی سی تغذیه مثبت و پایه 26 تغذیه منفی است.
مدار
تغذیه دوبل 5 ولت را جهت تغذیه این آی سی ببندید.

حال خروجی مثبت 5 ولت این تغذیه دوبل را به پایه 1 آی سی ICL7017 و خروجی منفی 5 ولت را به پایه 26 این آی سی وصل کنید.
پایه های 21،35،32،30 این آی سی را به زمین متصل کنید.زمین در واقع نقطه ای از مدار است.،که دارای ولتاژ صفر است.

پایه های 40 ،39 و 38 پایه های مربوط به اسیلاتور یا نوسان ساز این آی سی است.

پایه 40 را با یک مقاومت 100 کیلو اهم به پایه 39 و دومرتبه از پایه 40 با یک خازن 100 پیکوفاراد به پایه 38 این آی سی متصل نمایید.

پایه های 33 و 34 را با یک خازن 100 نانو فاراد به یکدیگر متصل کنید.

پایه 29 را با یک مقاومت 1.5 کیلو اهم به یک خازن 100 نانو فاراد متصل کنید.از سر دیگر این خازن با یک مقاومت 470 کیلواهم به پایه 28 آی سی و با یک خازن 220 نانو فاراد به پایه 27 آی سی متصلنمایید.

پایه 36 را با یک مقاومت 12 کیلو اهم به مثبت 5 ولت و از همین پایه با یک مقاومت 240 کیلو اهم به زمین وصل کنید.

حال از محلی که می خواهید ولتاژ را اندازه گیری کنید. با یک مقاومت 1.8 مگا اهم به یک سر کناری پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم و سر دیگر پتانسیومتر را با یک مقاومت 9.1 کیلو اهم به زمین متصل نمایید. حال سر وسط این پتانسیومتر با یک مقاومت 1 مگا اهم به پایه 31 آی سی متصل کنید.
برای حذف نویزی که از محیط بر روی مقاومت 1 مگا اهم و در نتیجه در پایه 31 ایجاد می شود.
این پایه را با یک خازن 10 نانو فاراد به زمین متصل کنید.تا نویزهای موجود در محیط توسط این خازن تخلیه شود.و مشکلی برای عملکرد صحیح مدار ایجاد نشود.

همانطور که در نقشه می بینید.،ولتاژ ورودی بین سر آزاد مقاومت 1.8 مگا اهم و زمین اندازه گیری می شود.در واقع همیشه ولتاژ یا اختلاف پتانسیل بین دو نقطه گرفته می شود.

برای امتحان این مدار ورودی مثبت و منفی یک باطری یا منبع تغذیه متغییر را توسط دو سیم به این دو سر اعمال کنید.
در باطری ما ولتاژ متغیر نداریم در این حالت ولتمتر ولتاژ ثابتی را نشان می دهد.
اما در مورد منبع تغذیه متغییر با کم و زیاد کردن ولتاژ در منبع تغذیه شاهد تغییرات آن در 7segment ها می شوید.

نحوه اتصال 7segment ها به مدار

اگر به شکل این آی سی در نقشه نگاه کنید.، متوجه می شوید این آی سی دارای پایه های A1 تا G1 برای اولین 7segment
A2 تا G2 برای دومین 7segment
A3 تا G3 برای سومین 7segment
پایه 20 این آی سی نیز تعیین کننده پلاریته ولتاژ ورودی است.

در مورد پلاریته به طور مثال اگر از ورودی های مثبت و منفی تغذیه،ورودی مثبت را به سر آزاد مقاومت 1.8 مگا اهم متصل کنید و سر منفی آنرا به زمین متصل کنید.در این صورت پلاریته مثبت است.حال اگر این کار رابرعکس انجام دهید.به صورتیکه ورودی منفی منبع تغذیه به سر آزاد مقاومت 1.8 مگا اهم و سر مثبت به زمین متصل باشد.شما شاهد علامت منفی بر روی 7segment ای که جهت تعیین پلاریته در نظر گرفته اید.،خواهید بود.
پایه های a,b,c,d,e,f و g این قطعه الکترونیکی در کنار نقشه کاملا مشخص است.

برای جلوگیری از شلوغی در نقشه از کشیدن خروجی های پایه های مربوط به 7segment آی سی به 7segmentخودداری کردم.، این پایه های مربوط به آی سی و پایه های a تا g یک 7segment در نقشه کاملا مشخص شده است.

من از دو 7segment استفاده کردم.،و با کم و زیاد کردن ولتاز منبع تغذیه تا رنج انتهایی آن، که در حدود 40 ولت dc بود.،به صورت دقیق ولتاژ را در این دو 7segment مشاهد کردم.

اگر می خواهید.،پلاریته پتانسیل ورودی را نیز تعیین کنید. پایه 20 این آی سی را به پایه g یک 7segment که به پایه های دیگر این آی سی متصل نیست.، وصل کنید.در این حالت اگر ولتاژ ورودی منفی یا دارای اختلاف پتانسیل منفی باشد.علامت منفی در این 7segment قابل مشاهده است.در واقع از این 7segment تنها، از پایه g استفاده کنید.

تنظیم کردن ولتمتر

پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم در این مدار جهت کالیبره کردن به کار می رود.
ولتاژ منبع تغذیه را یک بار با یک ولتمتر دیگر اندازه گیری کنید.،و این مقدار را به خاطر بسپارید.و حال ولتاژ منبع تغذیه را با ولتمتری که ساخته اید اندازه بگیرید.اگر مقدار دیده شده در 7segment کمتر یا بیشتر از ولتمتر دیگر بود.این پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم را با پیچ گوشتی ساعتی آنقدر به چپ و راست بچرخانید.تا ولتاژ خوانده شده در ولتمتری که شما ساخته اید.،با ولتاژی که در ولتمتر دیگر نشان داده شد.، یکسان باشد.

مشاهده پالس مربعی شکل

در پایه های مربوط به اسیلاتور این آی سی زمانیکه تغذیه آن وصل باشد.،و اسیلسکوپ نیز در اختیار داشته باشید.می توانید پالسی مربعی شکل را در پایه 38 این آی سی و مشتق این پالس را در پایه 40 مشاهده کنید.

تغذیه 7segment ها

نوع 7segment های استفاده شده در این مدار آند مشترک است.در واقع می بایست پایه مشترک هر تعداد 7segment که استفاده می کنید.با هم مشترک کنید.،آنگاه این پایه مشترک را با یک مقاومت به ولتاژ مثبت 5 ولت متصل کنید.،پایه مشترک در 7segment پایه وسط آن است.،هر 7segment دو پایه مشترک دارد.همانطور که در نقشه می بینید.،یکی از پایه های مشترک 7segment به جایی وصل نیست.چون این پایه مشترک به پایه مشترک دیگر ارتباط دارد.بنابراین نیازی نیست به جایی متصل شود.

بقیه پایه های a تا g با ورودی صفر تحریک می شوند.یعنی زمانی هر کدام از 7segment ها عددی نشان می دهند که ولتاژ ورودی این پایه ها از سمت آی سی صفر باشند.

در این مدار تغذیه 7segment ها به طور مشترک از یک رگولاتور 7805 گرفته شده که این عمل باعث کشیدن جریان از این رگولاتور و داغ شدن آن می شود.برای این منظور یا بایست از heat sink (خنک کننده) استفاده کنید.یا از رگولاتور 7805 دیگری استفاده کنید.،و ورودی 9 ولت مثبت را به ورودی این رگولاتور نیز بدهید.و خروجی 5 ولت آنرا با یک مقاومت 100 اهم به پایه مشترک 7segment ها که با هم مشترک شده است.متصل نمایید.
یا آنکه ولتاز مثبت 9 ولت ورودی را به صورت مستقیم با یک مقاومت 1 کیلو اهم به پایه مشترک 7segment ها متصل کنید.نقشه مدار